Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus par Pensiju Fondu. Ja neatrodat atbildi uz savu jautājumu, sazinieties ar mums, lai saņemtu papildinformāciju.

Kā var kļūt par Pensiju Fonda dalībnieku?

Par Pensiju Fonda dalībnieku var kļūt tikai Pensiju Fonda akcionāru darbinieki: Akcionāru saraksts

Kur var redzēt savu konta stāvokli?

Konta stāvokli jūs varat redzēt sadaļā mans konts. Šajā sadaļā datus atjaunojam katru mēnesi pēc 15.datuma.

Vai es arī pats varu papildināt savu uzkrājumu?

Jā, katrs Plāna dalībnieks var veikt savas privātās pensijas kapitāla uzkrāšanu, veicot individuālās iemaksas. Lai veiktu individuālās iemaksas, nepieciešams noslēgt Vienošanos par individuālo iemaksu veikšanu sadaļā Veikt iemaksu

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Jūs varēsiet saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu 20% apmērā par iepriekšējā taksācijas gadā privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā veiktajām iemaksām.

Atvieglojumu varēsiet saņemt par iemaksām līdz 10% no Jūsu bruto algas taksācijas gadā, bet summāri nepārsniedzot EUR 4’000.

Kas notiek ar uzkrājumu pēc darba attiecību pārtraukšanas?

Pārtraucot darba tiesiskās attiecības ar Pensiju Fonda akcionāriem, Jūsu dalība pensiju plānā „Pirmais Pensiju Plāns” turpinās – individuālajā kontā uzkrātais kapitāls pilnā apmērā paliek Jūsu īpašumā. Pensiju Fonds arī turpmāk apsaimniekos un ieguldīs Jūsu labā uzkrāto kapitālu uz vispārējiem noteikumiem.

Vai šis uzkrājums ir mantojams?

Jā, 3.līmeņa pensiju fondu uzkrājums ir mantojams. Dalībnieka nāves gadījumā uzkrāto pensijas kapitālu Pensiju Fonds izmaksā dalībnieka mantiniekiem, ja dalības līgumā dalībnieks nav norādījis citu personu (labuma guvēju). Labuma guvēju varat norādīt sadaļā Mans konts, mani dati.

Vai mani ģimenes locekļi var būt par Pensiju Fonda dalībniekiem?

Nē, par AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" dalībnieku var būt tikai pie Pensiju Fonda akcionāra strādājošs darbinieks.

No cik gadiem var saņemt savu uzkrājumu?

Uzkrājumu var saņemt no 55* gadu vecuma. Izņēmums ir speciālās profesijas, kuras ir minētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 47 “Par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem”.
*Ja sasniedzot 55 gadu vecumu joprojām ir darba attiecības ar Pensiju Fonda akcionāriem, tad uzkrājumus saņemt var no 60 gadu vecuma. Apmeklējiet sadaļu Uzņēmumu informācija, lai iepazītos ar specifiskajiem jūsu darba devēja noteikumiem attiecībā uz uzkrātā kapitāla izņemšanu.

Vai var saņemt uzkrājumu ātrāk nekā 55 gados?

Kapitālu ātrāk var saņemt tikai divos gadījumos:

  1. Ja ir piešķirta 1.grupas invaliditāte uz mūžu
  2. Ja ir strādāts speciālajās profesijās, kas aprakstītas Ministru Kabineta noteikumos nr.47 vairāk par 12 mēnešiem.