Nodokļu atvieglojumi

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par veiktajām iemaksām ir iepēja atgūt pārmaksātos nodokļus:

Par veiktajām individuālajām iemaksām jums ir iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no jūsu bruto darba samaksas. Piemēram, ja jūsu bruto (pirms nodokļu nomaksas) darba alga ir 800 EUR mēnesī un tas ir 9600 EUR gadā, tad maksimālā iemaksu summa, no kuras būs iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ir 80 EUR mēnesī vai 960 EUR gadā. Maksimālā iemaksu summa nodokļu atgūšanai ir 4000 EUR gadā.


  • Pensiju Fonds katru gadu līdz 2. februārim Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz datus par iepriekšējā kalendārā gadā veiktajām iemaksām.
  • Pēc kalendārā gada beigām jums ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā sava ienākumu deklarācija, kura atspoguļo gada laikā pensiju fondā iemaksātās summas. Gada ienākumu deklarāciju par iemaksām pensiju 3. līmenī var iesniegt VID arī par pēdējiem 3 gadiem.
  • Par darba devēja veiktajām iemaksām jūsu privātajā pensiju fondā, darba devējam ir tiesības uz visiem likumdošanā paredzētajiem sociālā, iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumiem.

    Saņemot uzkrājumu:

  • Par privātpersonu veiktajām iemaksām nodoklis, izmaksājot uzkrājumu, nav jāmaksā,
  • No darba devēja veiktajām iemaksām tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā,
  • Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas jeb peļņa tiek aplikta ar nodokli 20% apmērā.