Akcionāri un valde

AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds ir dibināts 1999.gadā, dibinātājs - SIA Lattelecom. 2001.gadā Pensiju Fondam pievienojās uzņēmums AS Latvenergo. Šobrīd Pensiju Fondam ir vienpadsmit akcionāri, Latvijā vadošo nozaru pārstāvji.

Lattelecom grupa

 

     Latvenergo grupa

Augstsprieguma tīkls

Valde:

 

AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds valde reģistrēta Uzņēmumu Reģistrā 2018.gada maijā.

Valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi un tās pilnvaru termiņš - 3 gadi. Šobrīd valde darbojas šādā sastāvā:

Ieva Smirnova, valdes priekšsēdētāja

Aivis Dišlers, valdes loceklis

Anna Bula, valdes locekle

Vianita Berga, valdes locekle

Sandra Kalniņa, valdes locekle