Akcionāri un valde

AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds ir dibināts 1999.gadā, dibinātājs - SIA "Lattelecom"  (01.04.2019 nosaukums mainīts uz SIA "Tet"). 2001.gadā Pensiju Fondam pievienojās uzņēmums AS "Latvenergo". Pensiju Fonda akcionāri ir Latvijā vadošo nozaru pārstāvji.Tet grupaLatvenergo grupaASTValde:

 

AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds valde reģistrēta Uzņēmumu Reģistrā 2021.gadā.

Valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi un tās pilnvaru termiņš - 3 gadi. Šobrīd valde darbojas šādā sastāvā:

Ieva Smirnova, valdes priekšsēdētāja

Aivis Dišlers, valdes loceklis

Anna Bula, valdes locekle

Vianita Berga, valdes locekle

Sandra Kalniņa, valdes locekle