Finanšu informācija

Pensiju Fonda darbība ir atklāta un pārskatāma. Darbības rezultāti tiek publicēti ik mēnesi - līdz tekošā mēneša 20.datumam tiks publicēti rezultāti par iepriekšējo periodu. 

Par pensiju 3. līmeņa fondu darbību vairāk iespējams uzzināt, apmeklējot portālu Mana pensija.