Par Pensiju Fondu

AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds ir Latvijas 3.līmeņa pensiju fonds, kurā uzkrājumus nākotnei var veikt akcionāru uzņēmumu darbinieki (pensiju plāna dalībnieki). Pensiju Fondā veiktais uzkrājums ir pensiju plāna dalībnieka īpašums un ir mantojams. 
 
Pensiju Fondam ir viens pensiju plāns Pirmais Pensiju Plāns, kas pēc ieguldījumu stratēģijas klasificējas kā Sabalansēts pensiju plāns. 

Vērtības

Pensiju Fonds rada iespējas veidot uzkrājumus ilgtermiņā un nodrošina šo uzkrājumu drošu pārvaldību.

Pensiju Fonda vērtības ir:
•    Atbildība – iemaksas fondā tiek uzglabātas jūsu individuālajā kontā un ir vienīgi jūsu īpašums,
•    Rūpes – pieredzējuši un zinoši darbinieki, individuālas konsultācijas,
•    Profesionāla uzraudzība - Latvijas labākie finanšu speciālisti,
•    Uzticība – vairāk kā 20 gadu pieredze finanšu pārvaldībā. 

Mērķis 

Pensiju Fonda darbības mērķis ir uzkrāt un ieguldīt pensiju plāna dalībnieku un darba devēju veiktās iemaksas.

Misija

Pensiju Fonda misija ir nodrošināt akcionāru uzņēmumu plāna dalībnieku papildus labklājību vecumdienās.