Pensiju Fonda darbinieki

Daina Ļustika - klientu vadītāja

Ar Pensiju Plāna dalībniekiem saistītie jautājumi

Tālrunis: 272 000 51 (darba dienās no plkst.9:00 līdz 17:00)

E-pasts: info@pensijufonds.lv


Sandra Kalniņa - izpilddirektore

Ar Pensiju Fonda darbību saistītie jautājumi

Tālrunis: 272 000 51

E-pasts: Sandra@pensiju-fonds.lv


Tatjana Rjabokoņa - galvenā grāmatvede

Ar Pensiju Fonda un Pensiju Plāna grāmatvedību saistītie jautājumi

Tālrunis: 272 000 51

E-pasts: Tatjana@pensiju-fonds.lv


Kristaps Šubrovskis - finanšu analītiķis - risku vadības speciālists

Ar Pensiju Plāna finansēm un riska vadību saistītie jautājumi

Tālrunis: 272 000 51

E-pasts: Kristaps.Subrovskis@pensiju-fonds.lv