Mēneša rezultāti

Pensiju Fonda darbība ir atklāta un pārskatāma. Darbības rezultāti tiek publicēti ik mēnesi - līdz tekošā mēneša 20.datumam par iepriekšējo periodu.