Pensiju 1. līmenis un 2. līmenis

Pensiju 1.līmenis -  valsts obligātā nefondēto pensiju shēma

Pensiju 1.līmenis nodrošina pensiju un pabalstu izmaksu esošajiem pensionāriem - sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji un viņu veiktās iemaksas šobrīd tiek izmantotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajiem pensionāriem. Pensiju sistēmas darbības galvenais princips ir - jo lielākas sociālās iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka pensija būs rīt. 

Pensiju 2.līmenis - valsts fondēto pensiju shēma

Pensiju sistēmas 2. līmenis ir obligāts tiem, kuri dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Savukārt tie, kuri dzimuši no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam, ieskaitot, varēja un joprojām var pievienoties šim līmenim brīvprātīgi. 
Pensiju 2. līmenī iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ar viņu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja starpniecību tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas konkrētā cilvēka pensijai.

Iesaistoties pensiju 2. līmenī, papildus sociālās apdrošināšanas iemaksas nav jāveic. Kopējais iemaksu apjoms pensijas kapitālam ir 20% no ienākumiem, un tas paliek nemainīgs. Šie 20% no ienākumiem tiek novirzīti pensiju sistēmas 1. līmenim un 2. līmenim. Pensiju 2.līmenim novirzītā daļa mainās: 2012.gadā 2.līmenim novirzīti 2 % no ienākumiem,  2013.gadā un 2014.gadā - 4 %, 2015.gadā - 5 %, no 2016.gada - 6 %.
Tiek uzskatīts, ka pensiju 1. un 2.līmeņi kopā nodrošinās tikai aptuveni 60% no pensijā nepieciešamās ikmēneša summas.