Pensiju sistēma Latvijā

Latvijas pensiju sistēma sastāv no trīs līmeņiem. Tā balstās gan uz paaudžu solidaritāti, gan katra cilvēka personisko ieinteresētību un atbildību savu vecumdienu nodrošināšanā. Lai nopietni parūpētos par savu labklājību pensijas gados, svarīgi ir iesaistīties visos pensiju līmeņos vienlaicīgi.


Pensiju 1. līmenis - valsts obligātā nefondēto pensiju shēma

Pensiju 2. līmenis - valsts fondēto pensiju shēma

Pensiju 3. līmenis -  privātā brīvprātīgā pensiju shēma