Pensiju 3. līmenis

Pensiju 3.līmenis -  privātā brīvprātīgā pensiju shēma

Pensiju sistēmas 3. līmenis ir brīvprātīgs un dod iespēju katram veidot papildus uzkrājumus savai pensijai privātajos pensiju fondos. Savu darbinieku labā uzkrājumu veidot var arī darba devējs. Šie līdzekļi, līdzīgi kā pensiju 2. līmenī, ar pārvaldnieku starpniecību, tiek ieguldīti finanšu tirgos. Uzkrāto kapitālu var saņemt no 55 gadu vecuma – pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja iemaksas tiek veiktas individuāli, katru gadu ir iespējams saņemt daļēju ienākuma nodokļa atmaksu.
Ļoti svarīgi ir sākt veidot uzkrājumu 3.līmeņa pensiju fondā pēc iespējas agrāk, lai līdz pensijas vecumam atliekot nelielas, bet regulāras summas, sasniegtu savus pensijas vecumam izvirzītos materiālos mērķus.
Tikai visu trīs pensiju līmeņu darbība nodrošinās labklājību vecumdienās!

Papildus infomāciju pa pensiju līmeņu atšķirībām varat iegūt mājas lapā  Mana Pensija.